Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van VitaNouk (www.vitanouk.nl). Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Content

Alles op vitanouk.nl is zelf geschreven, gefotografeerd en gemaakt. Wanneer dit niet het geval is zal het ook duidelijk vermeld zijn. Het is niet toegestaan om zonder de toestemming van vitanouk.nl (Anouk Broer) gebruik te maken van de geplaatste content in de vorm van tekst, afbeeldingen en video’s.

Informatie van vitanouk.nl mag worden gebruikt mits er terug wordt gelinkt naar www.vitanouk.nl of als er persoonlijk toestemming is verleend door Anouk Broer. Wil je toestemming vragen? Dat kan door een mailtje te sturen.

Medisch

De informatie op vitanouk.nl is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

De informatie op vitanouk.nl noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers van vitanouk.nl aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning.

Bezoekers van vitanouk.nl wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers van vitanouk.nl wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers van vitanouk.nl geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Alle artikelen worden met de grootste zorg samengesteld. Echter kan het mogelijk zijn dat artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de inhoud van vitanouk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Vitanouk.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van vitanouk.nl.

Leave A Reply

Navigate